English version
+421 (0) 2 529 610 89

JUDr. Ing. Ľudmila Bílá

JUDr. Ing. Ľudmila Bílá úspešne vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul doktora práv. V advokácii pôsobí od roku 2005. Do roku 2006 pracovala ako advokátska koncipientka v kancelárii Dr. Kubaského a od roku 2006 pôsobí v advokátskej kancelárii agner & partners. Licenciu advokáta získala v roku 2009 a je členom Slovenskej advokátskej komory. Po zložení skúšok v roku 2011 získala aj osvedčenie na výkon činnosti mediátora. Špecializuje sa najmä na oblasť obchodného, občianskeho a pracovného práva, oblasť zabezpečenia, správy a vymáhania pohľadávok a práva v  medzinárodnej doprave.

Vzdelanie:
- Inžinier, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
- Magister, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
- Doktor práv, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
- Doktor filozofie (PhD.), Právnická fakulta Trnavskej univerzity (prebieha)
- Master of Laws (LLM), Brno International Business School pod záštitou University of Nottingham

Miesto poskytovania právnych služieb:
Bratislava, Slovensko

Oblasti právnych služieb:
obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo, pracovné právo, správa pohľadávok, právo medzinárodnej dopravy

Jazyky:
slovensky, anglicky, nemecky (pasívne)

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt