English version
+421 (0) 2 529 610 89

JUDr. Vojtech Agner

JUDr. Vojtech Agner vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aj titul doktora práv. V advokácii pôsobí od roku 1991, kde sa špecializoval najmä na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, nehnuteľností a konkurzov. V roku 2006 založil advokátsku kanceláriu agner & partners, s.r.o., ktorá je prirodzeným pokračovaním jeho predchádzajúcej advokátskej praxe, keď pôsobil ako samostatný advokát. JUDr. Vojtech Agner je členom Slovenskej advokátskej komory. Je zapísaný aj v zozname správcov konkurzných podstát a je jedným zo spoločníkov Prvého správcovského domu, k.s. a zároveň je členom revíznej komisie Združenia konkurzných správcov Slovenskej republiky. Je zároveň zapísaný aj v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Vzdelanie:
- Magister, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
- Doktor práv, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Miesto poskytovania právnych služieb:
Slovensko, Česká republika, Maďarsko

Oblasti právnych služieb:
obchodné právo a právo obchodných spoločností, nehnuteľnosti, konkurzy a reštrukturalizácie

Jazyky:
slovensky, rusky

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt