English version
+421 (0) 2 529 610 89

Konkurzy a reštrukturalizácie

Naša kancelária poskytuje právnu podporu vo viacerých konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. K najvýznamnejším patrilo konkurzné konanie týkajúce sa Štúdia Koliba, v ktorom sme pre správcu konkurznej podstaty zabezpečovali kompletný právny servis a chod kancelárie správcu.

Po prijatí nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii sme sa zaoberali aj právnym poradenstvom a zastupovaním klientov v reštrukturalizačných konaniach, ktoré predstavujú nový typ insolvenčného konania. Vzhľadom na jeho charakter je pre nás dôležité, aby klientove záujmy boli vždy ochránené v čo najväčšej možnej miere, a aby klient nebol v reštrukturalizácii poškodený.

Dr. Agner je zároveň spoločníkom Prvého správcovského domu, k.s., ktorý je jednou z najväčších správcovských spoločností na Slovensku.

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt