English version
+421 (0) 2 529 610 89

Mgr. Marián Krasnovský

Mgr. Marián Krasnovský vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2005 pôsobí v advokácii, advokátom je od marca 2010. Po dohode s advokátskou kanceláriou  agner & partners  od júla 2012 vedie a zastrešuje pobočku tejto kancelárie v Košiciach a na požiadanie zastupuje kanceláriu ako substitučný advokát pri jednotlivých právnych úkonoch.  Advokát Krasnovský sa venuje predovšetkým obchodnému, zmenkovému a občianskemu právu vrátane obstarávania celej podnikovej agendy klientov (zmluvná agenda, pracovno-právne záležitosti, obchodné rokovania a vymáhanie pohľadávok).

Vzdelanie:
Magister, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Miesto poskytovania právnych služieb:
Košický a Prešovský samosprávny kraj

Oblasti právnych služieb:
obchodné právo a právo obchodných spoločností, občianske právo, pracovné právo, zmenkové právo

Jazyky:
slovensky, anglicky

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt