English version
+421 (0) 2 529 610 89

JUDr. Zuzana Nábělková

JUDr. Zuzana Nábělková vyštudovala Fakultu práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde v roku 2011 získala titul magister práv. V roku 2004/2005 študovala na Fakulte práva Viedenskej Univerzity vo Viedni. V kancelárii agner & partners pracuje od roku 2011 a od toho istého roku je advokátskym koncipientom. Venuje sa najmä obchodnému, občianskemu a pracovnému právu, právu obchodných spoločností, zabezpečovaniu a vymáhaniu pohľadávok, zmluvnému a konkurznému právu. Zuzana je advokátkou a členkou Slovenskej advokátskej komory od roku 2018.

Vzdelanie:
- Magister, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
- Doktor práv, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Miesto poskytovania právnych služieb: Bratislava

Oblasti právnych služieb:
obchodné právo a právo obchodných spoločností, správa pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie, pracovné právo, občianske právo, zmluvné právo, súdne spory

Jazyky:
slovensky, nemecky, anglicky, francúzsky (pasívne)

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt