English version
+421 (0) 2 529 610 89

Mgr. Dominika Huttová

Mgr. Dominika Huttová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2008 získala titul magister práv. V kancelárii agner & partners pracuje od roku 2006 a od roku 2008 je advokátskym koncipientom. Advokátkou je od roku 2012 a je členkou Slovenskej advokátskej komory. Venuje sa najmä obchodnému právu, právu obchodných spoločností, zabezpečovaniu a vymáhaniu pohľadávok, pracovnému a zmluvnému právu, a konkurznému právu.

Vzdelanie:
- Magister, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Miesto poskytovania právnych služieb:  Bratislava

Oblasti právnych služieb:
obchodné právo a právo obchodných spoločností, správa pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie, pracovné právo, zmluvné právo, súdne spory

Jazyky:
slovensky, anglicky

© 2011 Agnerpartners.sk. Webdesign by Krea.

ÚvodSlužbyMapa stránokKontakt